HKD: TẢO XOẮN PHAN RANG - ĐẶC SẢN NINH THUẬN CHI ANH

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

THÔN TÂN SƠN 2, XÃ THÀNH HẢI, TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

Điện thoại liên hệ

+840836602229

Ngành hàng

Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )