QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử Ninh Thuận
26-04-2024
26-04-2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2023
21-12-2023
21-12-2023

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Ninh Sơn năm 2023
20-12-2023
20-12-2023

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP huyện Thuận Bắc năm 2023
12-12-2023
12-12-2023

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thuận Nam, năm 2023
08-12-2023
08-12-2023

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023
03-11-2023
03-11-2023

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Ninh Hải năm 2023
19-10-2023
19-10-2023

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIA, PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ 1 SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN NINH PHƯỚC NĂM 2023 (ĐỢT 2)
12-10-2023
12-10-2023

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XTTM NĂM 2023
28-12-2022
28-12-2022

Thông tư số 01/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương q
18-01-2022
08-03-2022

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
28-09-2021
01-01-2022

Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
30-11-2020
15-01-2021

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025
19-05-2020
19-05-2020

Quảng cáo