HTX Nông sản Thanh Hải

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Mỹ Phong, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ

+84396062961

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP Ninh Thuận, Siêu thị nông sản - thực phẩm

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )