CTY TNHH NƯỚC MẮM CANA

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Quán Thẻ 1, Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ

+84982003939

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP Ninh Thuận, Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )