Công ty TNHH CBTP Thanh Thanh

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

92E HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, P TẤN TÀI, TP HAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NHINH THUẬN

Điện thoại liên hệ

+840947929168

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP Ninh Thuận, Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản