HKD CƠ SỞ MUỐI SẠCH TÂN TIẾN

(8 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

THÔN TRI THỦY, XÃ TRI HẢI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN

Điện thoại liên hệ

+840916998520

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP Ninh Thuận, Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản