CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIẾT NGHI

(6 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

88 Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ

+8402593834996

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP Ninh Thuận