Cty TNHH TM VÀ DV HOMI

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

39A Nguyễn Trác, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ

+84

Ngành hàng

Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )