Công ty TNHH-SX-TM-DV Ba Mọi

(12 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ

+840919697178

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP Ninh Thuận, Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản