HKD CƠ SỞ SẢN XUẤT THIÊN THẢO

(8 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

THÔN PHƯỚC KHÁNH, XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN

Điện thoại liên hệ

+840982233548

Ngành hàng

Nhóm sản phẩm công nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu, Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản