TUẦN LỄ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VÀ NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - ONLINE FRIDAY 2023 (25-11-2023)

Sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận đã được Sở Công Thương xây dựng và giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đưa vào vận hành tại địa chỉ http://sanphamninhthuan.vn. Trong thời gian qua, cùng với sự phối hợp của các sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nên sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận đã mang lại những hiệu quả nhất định trong việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp nói riêng và sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số đơn vị chưa thực sự quan tâm trong việc cập nhật, xử lý các thông tin nên đã ảnh hưởng chung đến hiệu quả hoạt động của sàn.

Thực hiện Quyết định số 2815/QĐ-BCT ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2023” và Kế hoạch số 2606/SCT-TM ngày 20/11/2023 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận về việc Triển khai Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo và kính đề nghị Quý đơn vị tích cực phối hợp cập nhật hoàn thiện các thông tin, sản phẩm tại gian hàng của đơn vị trên sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận và cử nhân sự thường xuyên online trong thời gian từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023 nhằm tích cực hưởng ứng Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2023” đồng thời phát huy hiệu quả của sàn, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thông tin, hình ảnh của doanh nghiệp nói riêng và sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận nói chung đến với người tiêu dùng.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm hưởng ứng và phối hợp./.